Ứng dụng Picasso đang tải xuống

Tải xuống ứng dụng Picasso

• Ứng dụng Picasso dành riêng cho Android, không khả dụng cho thiết bị iOS.
• Nó không được tìm thấy trên các cửa hàng ứng dụng chính thức như Play Store.
• Tải xuống ứng dụng từ một trang web đáng tin cậy mà bạn hiện đang truy cập.
• Trang web được đề xuất có sẵn tệp Apk của Picasso để tải xuống.
• Nhấn vào nút Tải xuống để truy cập giải trí thỏa thích trên Android.

Cách cài đặt ứng dụng Picasso

• Để cài đặt Ứng dụng Picasso trên Android, hãy bắt đầu bằng cách tải ứng dụng xuống bằng cách sử dụng nút được cung cấp.
• Sau khi tải xuống hoàn tất, hãy mở tệp Apk để cài đặt.
• Vì trang web này là nguồn của bên thứ ba nên bạn cần bật "Nguồn không xác định".
• Chuyển đến "Cài đặt" rồi đến "Bảo mật" để tìm các quyền Nguồn không xác định.
• Cho phép tạm thời Nguồn không xác định.
• Quay lại tệp Apk, mở tệp đó và chạm vào nút Cài đặt bên trong.
• Ứng dụng sẽ được cài đặt và sẵn sàng khởi chạy trong thời gian ngắn.
• Khi bạn nhìn thấy biểu tượng Ứng dụng Picasso trên màn hình chính hoặc thư viện ứng dụng, bạn đã sẵn sàng để thưởng thức nó.